Zarządzenie Nr 40/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022

Zarządzenie Nr 40/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 184/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf