Opinia sanitarna ON-NS.9011.6.10.2022 z dnia 18.03.2022

Opinia sanitarna ON-NS.9011.6.10.2022 z dnia 18.03.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek o nr ew. 617,618,619,620,621,622,623; Obręb Olesiec (woj. wlkp., gm Chocz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

Pobierz plik - format pdf