Uchwała nr XLIII/422/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/422/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2023

Pobierz dokument - format pdf