Uchwała nr XLIII/426/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/426/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf