Uchwała nr XLIII/430/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/430/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz dokument - format pdf