Uchwała nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"

Pobierz dokument - format pdf