Obwieszczenie nr XLIII/4/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Obwieszczenie nr XLIII/4/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf