Obwieszczenie OS.6220.1.1.2022.KP5 z dnia 06.04.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2022.KP5 z dnia 06.04.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn " Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30 m3/h w Pardelaku (dz. nr ewid. 40, obręb Pacanowice)".

Pobierz dokument - format pdf