Zarządzenie Nr 44.1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022

Zarządzenie Nr 44.1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf