Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP1 z dnia 15.04.2022r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa centrum logistycznego oraz hali centrum obróbki zgrubnej dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o. o. na terenie działek 2243/4, 2247/4, obręb miasto Pleszew ".

Pobierz dokument - format pdf