Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP1 z dnia 20.04.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. 175. 0007, Grodzisko".

Pobierz dokument - format pdf