Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:  "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Janków-Kuczków polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków - do granicy gminy".

Pobierz dokument - format pdf