Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokumet - format pdf