Obwieszczenie OS.6220.1.17.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku Prokopów-Broniszewice".

Pobierz dokument - format pdf