Uchwała nr XLIV/437/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r

Uchwała nr XLIV/437/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf