Uchwała nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf