Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"

Pobierz dokument - format pdf