Obwieszczenie OS.6220.1.1.2022.KP6 z dnia 09.05.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn: "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30m3/h w Pardelaku (dz. nr ewid. 40, obręb Pacanowice)?"

Pobierz dokument format pdf