Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.KP6 z dnia 20.05.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Janków- i Kuczków ? do granicy gminy"

Pobierz dokument - format pdf