Obwieszczenie GP.6733.8.2022 z dnia 24.05.2022

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2022 zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 10/2022 z dnia 23.05.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "przebudowa polegająca na demontażu i budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia" na terenie działek o nr ewid. 303/6, 303/8, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf