Obwieszczenie OS.6220.1.17.2021.KP6 z dnia 26.05.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Przebudowa dróg powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów-Broniszewice"

Pobierz dokument - format pdf