Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następujące nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:
- działka nr 3104/14 o pow. 0,0030 ha,
- działka nr 3104/15 o pow. 0,0036 ha,
- działka nr 3104/17 o pow. 0,0036 ha.
Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00019146/4.

Pobierz dokument - format pdf