Zarządzenie nr 76/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022

Zarządzenie nr 76/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf