Obwieszczenie GP.6730.28.2022 z dnia 14.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 85/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 53, arkusz mapy 14, obręb Pacanowice, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf  
Pobierz plik decyzji -  format pdf 
Pobierz plik mapy -  format jpg