Obwieszczenie GP.6730.37.2021 z dnia 14.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 86/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 36/7, 36/6, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf  
Pobierz plik decyzji -  format pdf 
Pobierz plik mapy -  format jpg