Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.MCh23 z dnia 15.06.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf