Uchwała nr XLVI/455/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/455/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021

Pobierz dokument - format pdf