Uchwała nr XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Pobierz dokument - format pdf