Uchwała nr XLVI/462/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/462/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf