Uchwała nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko"

Pobierz dokument - format pdf