Uchwała nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf