Uchwała nr XLVI/467/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/467/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Pobierz dokument - format pdf