Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP5 z dnia 11.07.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP5 z dnia 11.07.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. 175 obr. 0007, Grodzisko".

Pobierz dokument - format pdf