Uchwała nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf