Uchwała nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Pobierz dokument - format pdf