Uchwała nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035.

Pobierz dokument - format pdf