Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021

Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021