Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie: 1.06.2022 oraz w dniach: 4-8.07 i 12-15.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie: 1.06.2022 oraz w dniach: 4-8.07 i 12-15.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie projektu pn. "Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców" (konkurs: "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców")