Obwieszczenie GP.6730.60.2022 z dnia 29.07.2022

Obwieszczenie GP.6730.60.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2022 o wydaniu decyzji nr 124/2022 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 148/5, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf