Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 04.08.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.08.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 13/2022 z dnia 04.08.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka w miejscowości Kowalew dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki o nr ewid. 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz plik -  format pdf