Uchwała nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf