Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie przetargu nieograniczonego nr WI.042.17.2022

Zamówienie pn. "Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia pn. Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP