Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP6 z dnia 11.08.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. 175 obr. 0007, Grodzisko"

Pobierz dokument - format pdf