Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.10.2022

Zamówienie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Suchorzewie, Jankowie oraz budowa parkingu w Pleszewie"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP