Informacja PO.ZUZ.2.4210.311.2022.JG z dnia 19.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PO.ZUZ.2.4210.311.2022.JG z dnia 19.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument - format pdf