Obwieszczenie OS.6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 08.09.2022

Obwieszczenie OS.6220.11.2022.MCh z dnia 08.09.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf