Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP8 z dnia 08.09.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP8 z dnia 08.09.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa centrum logistycznego oraz hali centrum obróbki zgrubnej dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o. o. na terenie działek 2243/4, 2247/4, obręb miasto Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf