Obwieszczenie SKO-4213/219/22 z dnia 30.08.2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/219/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 86/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 36/7, 36/6, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf