Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 września 2022 r.

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 września 2022 r.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
    a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
    b) rozpatrzenia skarg złożonych do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
    c) stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego planowanych przebiegów linii kolejowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
  4. Zamknięcie obrad.