Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w dnich 22.08.2022 -26.08.2022, 29.08.2022, 06.09.2022 - 07.09.2022; 09.09.2022; 14.09.2022 r.